E-Belediye Uygulaması
Isyeri Ruhsat Basvurusu
*Başvuru Türü
Ana Başvuru TürüAna Başvuru Yılı
Ana Başvuru No
*T.C. Kimlik No
Sicil Kodu
Başvuru Sahibinin Adı
Başvuru Sahibinin Soyadı
Kayıtlı Olduğu Vergi Dairesi Adı
Vergi No
*İşyerinin Ünvanı
Oda Kaydı
Ustalık Belge No
Ticaret Sicil Müdürlüğü Adı
Ticaret Sicil No
Esnaf Sicil Müdürlüğü Adı
Esnaf Sicil Numarası
*Başvuru bilgi dönüşü için iletişim şekli
E-Posta
Telefon No
Diğer Hissedar Var mıHissedar Sicil No
Hissedar Ad, Soyad veya Ünvanı
İşyeri Bilgileri
İşyeri Özellikleri
Eklenecek Belgeler
 
Faaliyet Tip
İşyeri Web Adresi
İşyeri E-posta
İşyeri Pafta No
İşyeri Ada No
İşyeri Parsel No
İşyeri Adresi
*Mahalle Adı
*Cadde Sokak Adı
*Kapı No
Alt Kapı No
*Daire No
Site Apartman Adı
Telefon - 1
Telefon - 2
Açık Adres
Açmak istediğim işyeri ile ilgili olarak yukarıda doğruluğunu beyan eder, işyerime açma ve çalışma ruhsatı vermenizi arz ederim.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
Online Ziyaretçi Sayısı : 4